Psykologin sijaisuus tai psykiatrisen sairaanhoitajan sijaisuus ajalle 1.10.2018-31.7.2019

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) on uudelleen haettavana 28.9.2018 klo 15 mennessä

 

PSYKOLOGIN SIJAISUUS TAI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS ajalle 1.10.2018 - 31.7.2019

Alkusijoituspaikkana on Teuvan terveyskeskus. Sijaisuus voidaan täyttää heti tai sopimuksen mukaan. Myös osa-aikatyö on mahdollinen.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen psykologin pätevyys sekä Valviran myöntämä laillistus. Sijaisuuden täytössä huomioidaan myös loppuvaiheen opiskelijat.

Mikäli psykologihakijoita ei saada, voidaan työtehtävä- ja toimenkuvajärjestelyillä sekä asiakasohjausta muuttamalla palkata psykiatrinen sairaanhoitaja sijaisuuden ajaksi. Psykiatrisen sairaanhoitajan kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus sekä lisäksi suuntautuminen tai syventävät opinnot psykiatrisessa hoitotyössä.

Psykologin työ on ennaltaehkäisevää työtä. Hän toimii yhteistyössä lasten- ja äitiysneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä oppilashuoltoryhmien kanssa.  Pääasiallisena tehtävänä on yläkoululaisten ja opiskelijoiden ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä aikuisten ei-kiireellinen vastaanottotyö. Psykologi osallistuu myös LLKY:n kriisityöhön sekä tarvittaessa mielenterveystyöryhmätyöskentelyyn. Valittavalta toivotaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palkkaus määräytyy asianomaisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Psykologin tehtäväkohtainen palkka 1.5.2018 alkaen on 3780,18 €. Sijaisuuden täytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Sijaisuuteen valitulta edellytetään tartuntatautilain (1227/2016 § 48) mukaista rokotussuojaa. Sijaisuuteen valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Sijaisuuteen valitun on esitettävä nähtäväksi myös ote rikosrekisteristä, jota laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on savuton työpaikka.

Hakemus ansioluetteloineen täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakuilmoituslomake on osoitteessa www.llky.fi, avoimet työpaikat. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa nähtäville haastattelun yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen, p. 043 8200457, Tarja.Toivonen@llky.fi

 

Kauhajoella 5.9.2018

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Hoidon ja hoivan palvelut

Hakuaika alkaa: 05.09.2018 13:00 Hakuaika päättyy: 28.09.2018 15:00