Vastaavan sairaanhoitajan viran ma. sijaisuus, Karijoki

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palveluissa haettavana 22.11.2018 klo 15.00 mennessä:

 

VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN viran määräaikainen sijaisuus ajalle 1.1–31.8.2019

Alkusijoituspaikkana on Saliininkoti (Karijoki). Saliininkoti on 27-paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 24 pysyvää asukaspaikkaa ja 3 intervallipaikkaa. Vastaava sairaanhoitaja toimii Saliininkodin palveluvastaavan työparina vastaten Saliininkodin päivittäisestä toiminnasta sekä henkilöstön että asukkaiden osalta. Vastaava sairaanhoitaja toimii tarvittaessa palveluvastaavan viransijaisena.

Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi terveydenhuollon opistoasteen tutkinto sekä voimassaolevan lainsäädännön mukainen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus.

Vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. Saliininkodin toiminnan kehittäminen, työvuorolistojen tekeminen, sijaisten hankkiminen lyhytaikaisiin poissaoloihin, uusien työntekijöiden perehdyttäminen, oppilaitosyhteistyö, sekä muut toimenkuvassa määriteltävät tehtävät. Lisäksi vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat normaalit päivittäiset sairaanhoitajan tehtävät. Hakijalta toivotaan kokemusta esimiestehtävistä ja niiden kehittämisestä, hyviä organisointi- ja suunnittelutaitoja, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kiinnostusta ikäihmisten hoivan kehittämiseen. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä. 

Lisätietoja antaa palveluvastaava Tuula Peltosaari, puh. 040 184 0026 tai tuula.peltosaari@llky.fi.

Muuta:

Määräaikainen viransijaisuus alkaa joko tekstissä ilmoitettuna aikana tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy asianomaisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Vakinaisten ja määräaikaisten toimien täytössä noudatetaan korkeintaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Määräaikaiseen viransijaisuuteen valitun on viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Lisäksi valitulta edellytetään lääkehoidon luvan suorittamista Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lääkehoidon lupakäytäntöjen mukaisesti viimeistään koeaikana.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoslaitoskuntayhtymä on savuton työpaikka.

Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakuilmoituslomake on osoitteessa www.llky.fi avoimet työpaikat kohdasta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa nähtäville haastattelun yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta.

 

Kauhajoella 6.11.2018

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Hoidon ja hoivan palvelut

Hakuaika alkaa: 07.11.2018 13:00 Hakuaika päättyy: 22.11.2018 15:00