Psykologin vakinainen toimi, Kauhajoki

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) on uudelleen haettavana 1.2.2019 klo 15 mennessä

 

PSYKOLOGIN VAKINAINEN TOIMI, alkusijoituspaikkana Kauhajoki

Toimi voidaan täyttää heti tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtonaon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen psykologin pätevyys sekä Valviran myöntämä laillistus. Toimen täytössä huomioidaan myös loppuvaiheen opiskelijat. Osa-aikatyö on tarvittaessa mahdollinen.

Psykologin työ on ennaltaehkäisevää työtä. Hän toimii yhteistyössä lasten- ja äitiysneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä oppilashuoltoryhmien kanssa.  Pääasiallisena tehtävänä on yläkoululaisten ja opiskelijoiden ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä aikuisten ei-kiireellinen vastaanottotyö. Psykologi osallistuu myös LLKY:n kriisityöhön sekä tarvittaessa mielenterveystyöryhmätyöskentelyyn. Valittavalta toivotaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palkkaus määräytyy asianomaisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Psykologin tehtäväkohtainen palkka 1.5.2018 alkaen on 3780,18 €. Toimen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitulta edellytetään tartuntatautilain (1227/2016 § 48) mukaista rokotussuojaa. Toimeen valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi myös ote rikosrekisteristä, jota laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on savuton työpaikka.

Hakemus ansioluetteloineen täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakuilmoituslomake on osoitteessa www.llky.fi, avoimet työpaikat. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa nähtäville haastattelun yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta. Psykologin toimea aikaisemmin hakeneet otetaan valinnassa huomioon.

Lisätietoja antaa hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen, puh. 043 8200 457, Tarja.Toivonen@llky.fi

 

Kauhajoella 4.1.2019

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Hoidon ja hoivan palvelut

Hakuaika alkaa: 08.01.2019 11:00Hakuaika päättyy:01.02.2019 15:00